Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Fiscaal academy

Bent u al bekend met ons Fiscaal Academy platform? Op ons platform vindt u trainingen waarmee u uw PE punten kunt halen.

Naast deze E-learnings bieden wij trainingen en workshops op locatie. Hieronder vindt u een actueel overzicht. Meld u snel aan.

Cursus pensioen, ODV en stamrecht DGA

door drs. David Bakker / 3 PE-punten / Wassenaar

Ingegaan wordt op de resterende fiscale pensioenopbouwmogelijkheden van de DGA en aan het verschijnsel stamrechten en oudedagsverplichting (ODV) in de BV. Wat zijn fiscaal gunstige en werkbare oplossingen? Deze cursus wordt u...

Bent u als adviseur nauw betrokken bij de DGA en zijn BV? Belangrijk is dat bij onderwerpen als pensioen, stamrecht en ODV de juiste keuzes worden gemaakt. In deze cursus wordt u bijgepraat over de stand van zaken, de knelpunten en praktische oplossingen. Deze cursus gaat in op de belangrijkste onderwerpen waar de DGA tegenaan kan lopen als het om pensioen, ODV en stamrechten gaat.

De cursus is vooral geschikt voor belastingadviseurs. Accountants en administrateurs met enige kennis van het belastingrecht zijn ook van harte welkom.

De onderwerpen van de cursus

Onderdeel van de cursus zijn die onderwerpen die in de praktijk vaak tot discussie met de Belastingdienst leiden zoals vrijval in de winst bij de omzetting van stamrechtkapitaal in een uitkering, het omzetten/afstorten van een ODV in een lijfrente of de gevolgen voor de erfbelasting als de ODV-gerechtigde overlijdt. Uiteraard worden de laatste ontwikkelingen besproken, zodat u voor uw cli√ęnten de fiscale kansen en risico‚Äôs goed kunt inschatten. Het volgende komt aan bod:

Aandachtspunten pensioenopbouwmogelijkheden DGA

 • alternatieven voor opbouw pensioen in eigen beheer
 • wat voor pensioenregeling kan een DGA sluiten bij een verzekeraar?
 • wat verdient de voorkeur: pensioen of lijfrente?
 • Aandachtspunten stamrechten

Aandachtspunten stamrechten

 • welke stamrechten kan je in de BV tegenkomen? Welke fiscale (overgangs)regimes gelden?
 • welke stamrechten kan je afkopen, prijsgeven of overdragen? En welke niet?
 • waarderingssystematiek stamrechten
 • fiscale vrijval in de winst bij omzetting stamrechtkapitaal in uitkering

Aandachtspunten oudedagsverplichting (ODV)

 • oprenting ODV-aanspraak (loonbelasting)
 • oprenting ODV winstsfeer (VPB)
 • oprenting met negatieve rente
 • vaststelling hoogte en uitkeringsduur ODV
 • ODV-uitkering bij overlijden DGA
 • omzetting ODV in een lijfrente: geheel of gedeeltelijk?
 • afstempelen ODV: wel of geen toestemming fiscus vooraf nodig?
 • afstempelen ODV en omzetten in lijfrente
 • kan je een ODV overdragen naar een andere BV?
 • kan je een ODV (fiscaal geruisloos) splitsen bij een scheiding of verbreking samenlevingsverband?
 • standpunten Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP)
 • ODV en wettelijke verdeling
 • ODV en testament
 • mag je bij verdeling nalatenschap ODV aan 1 erfgenaam toebedelen? (civiel en fiscaal)
 • kloppen de standpunten van het CAP? (civiel en fiscaal)

Desgewenst kunt u ook zelf praktijkvragen inbrengen.

Tijd / plaats

Donderdag 27 mei 2021 van 16.00 tot 19.30 uur in het Van der Valk Hotel, Wassenaar (Zijdeweg 54). Inloop vanaf 15.30 uur. In de pauze worden broodjes en soep geserveerd. Na afloop is er gelegenheid samen een drankje te nuttigen.

PE-punten /certificaat

3 PE-punten / PE-uren

Na afloop van de training ontvangt u voor de deelname ten behoeve van de PE-punten een bewijs van deelname (o.a. relevant voor NBA, NOB en NOAB). Als u lid bent van het RB dan krijgt u na deelname aan de cursus door ons automatisch PE-punten toegewezen via het PE-onlinesysteem waar wij als geaccrediteerd opleidingsinstituut gebruik van maken.

Investering

‚ā¨ 195 excl. BTW. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met bijbehorende factuur. Na betaling daarvan is de aanmelding definitief.

Nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Fiscaalconsult.

Fiscaal Consult Specialist
DGA Pensioen
lijfrente
inkomensvoorzieningen
collectieve pensioenregelingen
arbeidsconflicten
echtscheiding

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsupdate per week. Voorbeeld