Nieuwsbrief Fiscaalconsult nr. 2020-24/ online PE-webinar Belastingplan 2021 op 8 december
Onderwerp: Nieuwsbrief Fiscaalconsult nr. 2020-24/ online PE-webinar Belastingplan 2021 op 8 december
Van: Fiscaalconsult <contact@fiscaalconsult.nl>
Datum: 1-12-2020 10:53
Aan: robin@basecode.nl

Fiscaalconsult
Niet leesbaar?
Nieuwsbrief Fiscaalconsult nr. 2020-24/ online PE-webinar Belastingplan 2021 op 8 december

Beste relatie,

Bijgaand ontvangt u weer de nieuwe publicaties van onze fiscaal specialisten.

Ook wijzen wij u graag op het komende interactieve PE-webinar over het Belastingplan 2021 op 8 december a.s. met Heleen Elbert. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

A.s. vrijdagmiddag is weer een uitzending van Fiscaal Inside gepland over de toeslagaffaire, ditmaal met als gastspreker Astrid Klein Sprokkelhorst, fiscaal journalist. Dit is de link: https://zelb.adobeconnect.com/fi/ om mee te kijken en te luisteren. Log vrijdag in vanaf 16.15 uur als gast met je voor- en achternaam (wachtwoord niet nodig).

Wilt u een inhoudelijke vraag stellen aan een fiscaal-specialist (over een publicatie)? U kunt dan eenvoudig contact opnemen via de daartoe bestemde button onderaan de publicatie; een consult van een kwartier is geheel gratis en verplicht u tot niets.

Wij denken u hiermee wederom van interessante fiscale mogelijkheden te voorzien, zodat u hiermee voor uw cliënten ideeën kunt opdoen. Als u suggesties voor ons heeft, neem dan gerust contact op, telefonisch dan wel per e-mail.

Wij stellen het op prijs als u deze nieuwsbrief doormailt aan andere collega-adviseurs. Als zij zich gratis hierop willen abonneren, dan kan dat op https://www.fiscaalconsult.nl/abonneren

Met hartelijke groet,

Fiscaalconsult / Michiel Opgenoort

(M: 0641213782)


Interactief webinar Belastingplan 2021
Datum dinsdag 8 dec 2020 16:00 uur
Aanvang Van 16.00 tot 19.30 uur.
Docent mr. Heleen Elbert
Locatie

Online vanaf uw eigen desktop of laptop

Kosten deelname 195.00 excl. btw
door mr. Heleen Elbert / 3 PE-punten / 8 december 2020 / max. 30 deelnemers
Ingegaan wordt op de belangrijkste wetswijzigingen (n.a.v. Prinsjesdag 2020) die voor 2021 op stapel staan. De focus ligt op de wijzigingen die impact hebben op de fiscale positie van de ondernemer. Hoe kunt u daar voor uw cliënten handig op anticiperen en de belastingdruk verlichten? Deze cursus wordt u aangeboden door ELBERT fiscaal te Holten en Fiscaalconsult. Vanwege corona is deze cursus omgezet in een interactief online webinar met dezelfde lestijden.
Aanmelden
Hoe ver gaat de toepassing van een BTW-vrijstelling?
Rechters concluderen eerder tot BTW-vrijstelling dan Belastingdienst
BTW-ondernemers die een BTW-vrijstelling toepassen kunnen er niet zonder meer vanuit gaan dat de BTW-vrijstelling op al hun dienstverlening of leveringen van toepassing is. BTW-vrijstellingen moeten in beginsel beperkt worden uitgelegd. Toch blijkt uit een uitspraak van het Europese Hof van oktober 2020 dat een BTW-vrijstelling soms te beperkt wordt uitgelegd, en dat de BTW-vrijstelling ook van toepassing is op prestaties die met de BTW-vrijgestelde prestaties samenhangen.
Verder lezen...
Over doorbetaling kostenvergoedingen en gevolgen voor loonheffingen
Forum Fiscale Dienstverleners Belastingdienst discrimineert intermediairs zonder Becon-nummer
Volgens de Belastingdienst mogen kostenvergoedingen in coronatijd alleen onbelast worden doorbetaald als op die vergoedingen uiterlijk op 12 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht bestond. Dit antwoord is gepubliceerd op het Forum Fiscale Dienstverleners. Echter deze website staat alleen open voor fiscale dienstverleners met een Becon-nummer
Verder lezen...
Een ongebruikelijke transactie anoniem melden. Wanneer is dat dééls mogelijk?
Als accountant, belastingadviseur, notaris of advocaat weet je dat je in het kader van de Wwft ongebruikelijke transacties moet melden. Wanneer je het cliëntenonderzoek achterwege laat of ongebruikelijke transacties niet (tijdig) meldt, kan je dit duur komen te staan. Naast bestuursrechtelijke gevolgen kan het ook leiden tot strafrechtelijke vervolging. Je maakt je immers schuldig aan een economisch delict.
Verder lezen...
Bedrijfsopvolging: kunnen aandelen in een B.V. belastingvrij worden geschonken? (deel 1)
Zo werkt de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting
U heeft een mooi bedrijf opgebouwd. Uw zoon of dochter werkt al jaren in de onderneming en is bekwaam om deze over te nemen. Uw wens is om de aandelen in de onderneming op een fiscaal vriendelijke wijze over te dragen. Is dat mogelijk zonder afrekening van inkomstenbelasting?
Verder lezen...
De verplichting tot voeren van intern uitkeringenregister voor stichtingen
Nadere voorwaarden aan de administratieplicht voor stichtingen
Met ingang van 8 juli 2020 zorgt de ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ voor meerdere nieuwe registratieplichten. De belangrijkste is een registratieplicht voor ‘uiteindelijke belanghebbenden’. Van een ‘Ultimate Beneficial Owner’ of ‘UBO’ is in ieder geval sprake wanneer een natuurlijk persoon een direct of indirect eigendoms- of zeggenschapsbelang heeft van meer dan 25% in een kwalificerende rechtsvorm. Ook stichtingen en stichtingsbestuurders worden door deze UBO-wetgeving geraakt. Naast de verplichting de UBO(‘s) voortaan extern te registreren, kennen stichtingen sinds de invoering van de UBO-wetgeving óók een nieuwe verplichting om in de administratie een ‘intern uitkeringenregister’ te voeren.
Verder lezen...
Volg ons ook op LinkedIn
Wilt u via LinkedIn op de hoogte gehouden worden van fiscaal nieuws, speciaal voor belastingadviseurs, accountants en administrateurs?
Volgen op LinkedIn
U ontvangt deze nieuwsbrief 2x per maand n.a.v. contacten die u heeft gehad met mr. drs. Michiel Opgenoort, fiscaal specialist in Leiden. Mocht u hierop geen prijs stellen, dan kunt u zich hieronder afmelden.
robin@basecode.nl Afmelden

Fiscaalconsult Fiscaal Consult

Voorbeeld nieuwsbrief